ครีมบำรุงผิวหยดน้ำที่มีส่วนผสมจากสารสกัดมัลเบอร์รี่ (Mulberry extract water drop formulation)
นักวิจัย  
ดร. ลภัสรดา มุ่งหมาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหลายชนิดต้องใช้เวลาในการทาหรือถูบนผิวหนังหลายๆ ครั้งจึงจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ อีกทั้งยังให้ความเหนียวเหนอะหนะบนผิวซึ่งไม่เหมาะกับประเทศแถบร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย เป็นต้น เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศแถบนี้ในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศคือกลางคืนจะอากาศหนาว แต่กลางวัน (โดยเฉพาะเที่ยงวันและตอนบ่าย) จะมีอากาศร้อนและเหนียวเหนอะหนะบนผิว ดังนั้นคณะผู้ประดิษฐ์จึงพัฒนาสูตรตำรับครีมบำรุงผิวที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน้ำเมื่อลูบหรือถูบนผิวเพียง 1 ครั้ง เพื่อให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังได้ทันที
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรตำรับครีมบำรุงผิวหยดน้ำที่มีส่วนผสมจากสารสกัดมัลเบอร์รี่ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ silicone surfactant ผสมกับสารสกัดมัลเบอร์รี่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม พบว่าเมื่อลูบหรือถูบนผิวเพียง 1 ครั้ง จะเกิดเป็นหยดน้ำบนผิว สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นได้ทันที และไม่เหนียวเหนอะหนะ ดังเห็นได้จากรูปที่ 1 เหมาะกับการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ซึ่งกลางคืนจะอากาศหนาว แต่กลางวัน (โดยเฉพาะเที่ยงวันและตอนบ่าย) จะมีอากาศร้อน นอกจากนี้สารสกัดมัลเบอร์รี่ในสูตรตำรับดังกล่าวประกอบไปด้วยสกัดมัลโบโรไซด์ เอฟ และออกซิเรสเวอราทอลซึ่งช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3714
โทรศัพท์มือถือ 093-1373612
Email uptlo.up@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ครีมบำรุงผิวหยดน้ำที่มีส่วนผสมจากสารสกัดมัลเบอร์รี่ (Mulberry extract water drop formulation)"