ครีมเจลบำรุงผิวที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน้ำกลีบดอกกุหลาบเมื่อทาลงบนผิว (Rose petal water drop moisturizing cream gel formulation)
นักวิจัย  
อาจารย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวจึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพิ่มความชุ่มชื้นในปัจจุบันไม่สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นได้รวดเร็วและต้องใช้เวลาในการทาหรือถูบนผิวหนังหลายๆ ครั้งจึงจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ อีกทั้งยังให้ความเหนียวเหนอะหนะบนผิวซึ่งไม่เหมาะกับประเทศแถบร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย เป็นต้น ดังนั้นคณะผู้ประดิษฐ์จึงพัฒนาสูตรตำรับครีมเจลบำรุงผิวที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน้ำกลีบดอกกุหลาบเมื่อลูบหรือถูบนผิวเพียง 1 ครั้ง เพื่อให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังได้ทันที
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรตำรับครีมเจลหยดน้ำกุหลาบเป็นการใช้เทคโนโลยีของ silicone emulsifier กับสารอื่นๆ ในสูตรตำรับในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน้ำกลีบดอกกุหลาบเมื่อทาหรือถูลงบนผิวเพียง 1 ครั้ง และสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังได้ทันที สดชื่นหลังการใช้ และไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึ่งเหมาะกับการใช้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในประเทศเขตร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้สูตรตำรับดังกล่าวมีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้อีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3714
โทรศัพท์มือถือ 093-1373612
Email uptlo.up@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ครีมเจลบำรุงผิวที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน้ำกลีบดอกกุหลาบเมื่อทาลงบนผิว (Rose petal water drop moisturizing cream gel formulation)"