กรรมวิธีการผลิตผงใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากหน่อไม้
นักวิจัย  
ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม
ดร.สิริมา เถกิงวงศ์ตระกูล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903001597 ยื่นคำขอวันที่ 19 มิถุนายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
หน่อไม้เป็นแหล่งใยอาหารที่ได้รับความนิยมสำหรับคนเอเชีย หาง่าย และมีราคาไม่สูง ใยอาหารจากหน่อไม้ ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง และการควบคุมภูมิคุ้มกัน การประดิษฐ์นี้ได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตผงใยอาหารที่ละลายน้ำได้ (Water soluble fiber powder) จากหน่อไม้ด้วยกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ ซึ่งกรรมวิธีนี้จะใช้ระยะเวลาในการผลิตสั้นกว่ากรรมวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผงใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากหน่อไม้ ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลด ชะลอ หรือยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน อีกทั้งการนำหน่อไม้มาใช้ยังเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่อไม้ สามารถนำมาประยุกต์เป็นอาหารพร้อมรับประทาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมินตรา มีอุปการ
โทรศัพท์ 023298212 ต่อ 18
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email kmitl.tlo@gmail.com
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตผงใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากหน่อไม้"