สารสกัดแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลลิกจากข้าวที่มีสีดําพันธุ์ลืมผัว
นักวิจัย  
รศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 12838
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ข้าวที่มีสีดําเป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดหรือรําที่มีสีแดง ดํา ม่วงดํา หรืองม่วงแดง เนื่องจากมีสารพฤกษเคมี ประเภทแอนโทไซยานินเป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ในรําข้าวที่มีสีดํายังเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ ใน บางชนิดยังพบว่ามีปริมาณมากกว่าข้าวขาวเช่น สารประกิบฟีนอลลิก วิตามินอี แคโรทีนอยด์ และแกมม่า-ออไรซานอล เป็นต้น ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีฤทธิ์ที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ บํารุงร่างกายและ ป้องกันโรคภัยได้บางชนิด นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดน้ํามันรําข้าวของข้าวที่มีสีดํามีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ส่งเสริม ความจําและลดความวิตกกังวล จึงได้ศึกษาวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพและได้กรรมวิธีการสกัดสารแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลลิกจากข้าวที่มีสีดําที่ดีที่สุด โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบจาก ข้าวก่ำ ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวหอมนิล และข้าวลืมผัว โดยจากทดลองพบว่าข้าวลืมผัวมีปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลลิกมากที่สุด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ป็นสารสกัดที่มีการวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีฤทธิ์ที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ บํารุงร่างกายและ ป้องกันโรคภัยได้บางชนิด นอกจากนี้ยังพบว่ามีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ส่งเสริมความจําและลดความวิตกกังวล โดยมีการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์และทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส. ปานลดา วุฒิรัตน์
โทรศัพท์ 053-948671 ต่อ 0
โทรศัพท์มือถือ 095-1459555
Email licensing@step.cmu.ac.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สารสกัดแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลลิกจากข้าวที่มีสีดําพันธุ์ลืมผัว"