เครื่องดื่มน้ำมันแกวที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้เสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก
นักวิจัย  
รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803002332 ยื่นคำขอวันที่ 9 ตุลาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมันแกวที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้ที่เสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก เป็นเครื่องดื่มที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันแกว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องดื่มน้ำมันแกวที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้ที่เสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ประกอบด้วย น้ำมันแกว น้ำแครอท น้ำสับปะรด และจุลินทรีย์โพรไบโอติก จึงเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมินตรา มีอุปการ
โทรศัพท์ 023298212 ต่อ 18
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email kmitl.tlo@gmail.com
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องดื่มน้ำมันแกวที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้เสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก"