กรรมวิธีการผลิตกล้วยกวนเสริมสับประรดและน้ำกระเจี๊ยบ
นักวิจัย  
รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803000661 ยื่นคำขอวันที่ 16 มีนาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลไม้ที่หาได้ง่ายได้ท้องถิ่น คือ กล้วย สับปะรด กระเจี๊ยบ และปรับปรุงเนื้อสัมผัสกล้วยกวนจากเดิมที่เหนียว ติดฟัน และปรับปรุงสีสันจากเดิมให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กล้วยกวนเสริมสับปะรดและน้ำกระเจี๊ยบ ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่ติดฟัน สีของผลิตภัณฑ์เป็นสีน้ำตาลแดงไม่ดำ อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณไฟเบอร์สูง มีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้มากกว่า 60 วัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมินตรา มีอุปการ
โทรศัพท์ 023298212 ต่อ 18
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email kmitl.tlo@gmail.com
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตกล้วยกวนเสริมสับประรดและน้ำกระเจี๊ยบ"