เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยวไขมันต่ำอบกรอบได้ด้วยไมโครเวฟ
นักวิจัย  
นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
นางสาวลลิตา ชูแก้วธิ์
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวมีการเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับแนวโน้มผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพเพิ่มขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวผลิตในเชิงการค้า แต่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวส่วนใหญ่มีเนื้อสัมผัสที่แข็งกระด้างความนิยมในการบริโภคจึงไม่แพร่หลาย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าว ได้ข้าวแผ่นอบกรอบที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่พอง กรอบร่วน และอบกรอบได้ด้วยไมโครเวฟ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้วิจัยปรับปรุงเนื้อสัมผัสด้านความกรอบของขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าว โดยการศึกษาผลของขนาดอนุภาคปลายข้าวบด และชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ ต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบ เพื่อให้สามารถพองและ มีความกรอบร่วนเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
โทรศัพท์ 022017188
โทรศัพท์มือถือ -
Email khanittha@dss.go.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยวไขมันต่ำอบกรอบได้ด้วยไมโครเวฟ"