ไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์ยาเม็ด
นักวิจัย  
ดร.กุลฤดี แสงสีทอง และคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10517 เรื่อง กรรมวิธีการเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วย แตกตัวในยาเม็ด
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
“สารช่วยแตกตัว” เป็นส่วนผสมสำคัญในยาเม็ด มีหน้าที่ช่วยให้ยาเม็ดแตกกระจายตัวเป็นผงเมื่อสัมผัสกับของเหลวในทางเดินอาหาร ทำให้ตัวยาละลาย และถูกดูดซึมไปออกฤทธิ์ได้ดี นักวิจัยไบโอเทค ได้พัฒนาผงไฮโดรเจล เพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัว โดยมีคุณสมบัติดูดซับน้ำและพองตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ละลายน้ำ จึงไม่เกิดสารเมือกเหนียวที่เป็นอุปสรรคต่อการแตกตัวของเม็ดยา นอกจากนี้ ไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแกรนูล แคปซูล หรือผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดอัดแข็งอื่นๆ ที่ต้องการให้เกิดการแตกตัวได้อีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ผงไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังดูดซับน้ำ และพองตัวได้อย่างรวดเร็ว
- ช่วยให้ยาเม็ดแตกตัวอย่างมีประสิทธิภาพร่างกายสามารถดูดซึมยาได้เร็วขึ้น
- ไม่ทำให้เกิดสารเมือกเหนียวที่เป็นอุปสรรคต่อการแตกตัวของเม็ดยา
- ลดปริมาณการใช้สารช่วยแตกตัวลงได้จากเดิม 20% เหลือเพียง 2-6%
- สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดอัดแข็งชนิดอื่นได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ ต่อ 1357
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์ยาเม็ด"