อุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตบล็อก
นักวิจัย  
1.นาย กลยุทธ สมานวงษ์
2.นาย สุรพงษ์ แสนคำ
3.นาย สมบูรณ์ งามสม

ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัทเอสซีจีซีเมนต์ โรงงานปูนลำปาง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8391
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในการทดสอบความทนทานแข็งแกร่งงานบล๊อกไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนและแน่นอน ทำให้ทางกลุ่มมีความสนใจที่จะพัฒนาและหาวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิธีการทดสอบความแข็งแรงแบบชาวบ้านแผนการพัฒนา อุปกรณ์เครื่องมือการทดสอบ และปรับปรุงคุณภาพปูนซีเมนต์เป็นอุปกรณ์สำหรับทดสอบคอนกรีตบล๊อก ที่คู่แข่งขันไม่มีโดยทางหน่วยงานทดสอบฟิสิกส์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปูนลำปางเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการทดสอบ เป็นผู้นำในเรื่องการพัฒนาวิธีการทดสอบ งานบล๊อกอย่างถูกต้อง ตามกระบวนการทดสอบใช้และใช่ทำนายหาค่า ค่าแรงอัด ของคอนกรีตบล๊อก พร้อมกับใช้ในเรื่องของการปรับ mixed design ของคอนกรีตบล๊อกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการและคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. เป็นอุปกรณ์สำหรับทดสอบคอนกรีตบล๊อก ที่คู่แข่งขันไม่มี
2. ใช้คำนวณหาค่า strength ของคอนกรีตบล๊อก
3. ใช้ปรับ mixed design ของคอนกรีตบล๊อกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการและคุณภาพได้ตามที่กำหนด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสุขุม จันทร์ตรี
โทรศัพท์ 036-240888 ต่อ 290
โทรศัพท์มือถือ 081-7517686
Email sukhumc@scg.com
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตบล็อก"