เครื่องแซมแผ่นเหล็กงานก่ออิฐหม้อเผา
นักวิจัย  
นายมนตรี จำปาชนม์
นายธนพล สายงาม
นายวิชชุกร สินบุญมา
นางสาวจารุวรรณ พิมพานิช
นายวชิระ โสชาลี
นายศิรวุฒิ กระแสสินธุวานนท์
ส่วนซ่อมบำรุง บริษัทเอสซีจีซีเมนต์ โรงงานท่าหลวง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
1.งานแซมแผ่นเหล็กของงานก่ออิฐทนไฟในหม้อเผาโดยไม่มีเครื่องมือช่วย มีโอกาสทำงานผิดพลาดสูง และต้องเกิดงานซ่อมแซมอิฐทนไฟที่บิ่น/แตกร้าวจากงานแซมแผ่นเหล็ก
2.งานแซมแผ่นเหล็กต้องใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักและแรงกระแทกทำงานเหนือศรีษะ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอาการล้าและบาดเจ็บหลังการทำงาน
3.มีการใช้กำลังพลและเวลาในการปฏิบัติงานถึง 12 คนต่อการทำงาน 1 กะ เนื่องจากต้องเปลี่ยนผลัดการทำงานจากงานที่ใช้กำลังมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1.ลดความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายของอิฐทนไฟในหม้อเผาปูนจากการบิ่น/แตกร้าวเนื่องจากงานแซมแผ่นเหล็กของงานก่ออิฐทนไฟในหม้อเผาปูน
2.ลดอาการบาดเจ็บจากการทำงานในแนวเหนือศรีษะ
3.ลดกำลังพลในการทำงานแซมแผ่นเหล็กของงานก่ออิฐทนไฟในหม้อเผาปูนเหลือเพียง 4 คนต่อการทำงาน 1 กะ และทำงานได้เร็วขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานชุดเดียวไม่ต้องเปลี่ยนผลัดกันทำงาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสุขุม จันทร์ตรี
โทรศัพท์ 036-240888 ต่อ 290
โทรศัพท์มือถือ 081-7517686
Email sukhumc@scg.com
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องแซมแผ่นเหล็กงานก่ออิฐหม้อเผา"