สเปรย์สร้างฟิล์มบางเพื่อใช้เป็นแผ่นแปะควบคุมการปลดปล่อยของไมโครแคปซูลสารสกัดไพลเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย
นักวิจัย  
นายสุรเชษฐ์ สุนทรทวทรัพย์ และคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โยคีลีลาเป็นสเปรย์สร้างฟิล์มบางที่มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดเมื่อยตามข้อต่าง ๆ ซึ่งสารสำคัญที่นำมาใช้คือสารสกัดจากไพลที่อยู่ในรูปของไมโครแคปซูล เพื่อใช้ควบคุมการปลอดปล่อยได้ยาวนานอย่างยั่งยืน โดยการห่อหุ้มสารสำคัญในไมโครแคปซูลและการนำส่งยาในลักษณะของการสร้างฟิล์มบางบนผิวหนังนั้น ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่ใช้นวัตกรรมการสร้างฟิล์มบางในการนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและอาการปวดเมื่อยตามข้อต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของยาทาภายนอกและแผ่นแปะ ซึ่งการนำส่งสารสำคัญด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัด คือ การควบคุมปริมาณยาที่นำส่งและความรู้สึกของผู้ใช้ต่อการรักษาอาการปวด โดยการใช้ยาทาภายนอกนั้น ผู้ใช้จะต้องทายาและนวดบริเวณที่ปวดเพื่อให้ตัวยาซึมเข้าสู่ผิวหนัง เกิดความรู้สึกเหนอะหนะในบางครั้ง และตัวยาอาจเปื้อนเสื้อผ้าขณะสวมใส่ได้ ในขณะที่การใช้แผ่นแปะบรรเทาปวดมีการนำส่งยาได้ในระดับที่ลึกว่ายาทาภายนอก กล่าวคือตัวยาสามารถซึมลึกถึงระดับชั้นไขมันเมื่อนำส่งยาด้วยแผ่นแปะ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บางรายปฏิเสธการบรรเทาอาการปวดด้วยหารใช้แผ่นแปะ เนื่องจากเกิดการระค
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สเปรย์สร้างฟิล์มบางเพื่อใช้เป็นแผ่นแปะควบคุมการปลดปล่อยของไมโครแคปซูลสารสกัดไพลเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและบริเวณข้อพับต่างๆจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลบข้อจำกัดของการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดเมื่อยตามข้อพับต่าง ๆ ทำหน้าที่บรรเทาอาการปวดเมื่อยนานกว่า 12 ชั่วโมง ใช้งานง่ายสะดวก เพียงแค่สเปรย์ลงบนบริเวณที่ต้องการ โดยไม่เหนียวเหนอะหนะ หรือเลอะเสื้อผ้า
ด้วยนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรเทาอาการปวดเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในอุสาหกรรมน้ำหอม ยา วัคซัน เครื่องสำอาง หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการเกษตรได้อีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับการประยุกต์นำเทคโนโลยีการสร้างแผ่นฟิล์มบาง และไมโครเอนแคปซูเลชั่นไปใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1357
Email ipbiz@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สเปรย์สร้างฟิล์มบางเพื่อใช้เป็นแผ่นแปะควบคุมการปลดปล่อยของไมโครแคปซูลสารสกัดไพลเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย"