Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 ภาคเหนือ
วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 08:30 - 15:00
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
**ผลงานที่ไม่ได้อยู่ในกำหนดการบรรยายจะมีการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการภายในงาน**
รายชื่อเทคโนโลยีที่เข้าร่วม
 • เครื่องมือวัดปริมาณไขมันแทรกในเนื้อสัตว์
 • ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน
 • สารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง
 • ผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ
 • เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน
 • สูตรอาหารสำหรับปลากินพืช
 • กระดาษสากันน้ำ
 • ผ้าฝ้ายกันน้ำ
 • กระดาษสาทนไฟ
 • ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับนวดสลายเซลล์ลูไลท์
 • ข้าวผงผสมเกลือแร่
 • บอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล
 • สูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว
 • สูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
 • สูตรไส้กรอกอิสานไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
 • สูตรลูกชิ้นหมูไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
 • สูตรผลิตแผ่นเจลลอกสิวเสี้ยนจากผงไหมซิริซินและกรรมวิธีผลิต
 • กล่องสำหรับใส่ชิ้นเนื้อ
 • แผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว