"Thailand Tech Show" ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
รายชื่อเทคโนโลยีที่เข้าร่วม
 • แอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator)
 • แอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (Fertilizer Usage Calculator by Soil Analysis)
 • ชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง
 • สารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง
 • ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย
 • ผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ
 • เครื่องโรยเมล็ดข้าว
 • เครื่องกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน
 • ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
 • การควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียด้วยน้ำยางธรรมชาติและแป้ง
 • อุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบรวดเร็ว
 • เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย
 • อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ
 • บรรจุภัณฑ์ห่อทุเรียนสดจากธรรมชาติ
 • ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน (1-MCP) ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตรเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด
 • สูตรอาหารสำหรับปลากินพืช
 • กระดาษสากันน้ำ
 • ผ้าฝ้ายกันน้ำ
 • กระดาษสาทนไฟ
 • ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา